ด่วนก่อนเต็ม ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรสร้างสื่อการเรียนรู้ สุดปัง !! สำหรับครู รุ่นที่ 8-10 รับเกียรติบัตรจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ประกาศเปิดรับสมัคร ผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ทักษะแห่งอนาคต : หลักสูตรสร้างสื่อการเรียนรู้ สุดปัง !! สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโกรม Zoom (ออนไลน์) รับสมัคร : รุ่นละ 90 คน

ด่วนก่อนเต็ม ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรสร้างสื่อการเรียนรู้ สุดปัง !! สำหรับครู รุ่นที่ 8-10 รับเกียรติบัตรจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) 2

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา

  1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
  2. สามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning อย่างสร้างสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร

  หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning สำหรับครูและ​บุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 3 รายวิชา ​จำนวน 15 ชั่วโมง ดังนี้

 รายวิชาที่ 1 การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้      จำนวน 3 ชั่วโมง

 รายวิชาที่ 2 การสร้างสื่อการเรียนรู้ให้มีชีวิต

ด้วย Liveworksheets จำนวน 9 ชั่วโมง

 รายวิชาที่ 3 การจัดการชั้นเรียน

แบบ Active learning จำนวน 3 ชั่วโมง

* ลงทะเบียนฟรี https://forms.gle/S4h5sr556mtPDDsE7

** จำกัดจำนวนรุ่นละ 100 ท่านเท่านั่น

*** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://awesome-media.my.canva.site/

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ทางเว็บไซต์ https://nidtep.moe.go.th/ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567

ที่มา : กลุ่มฝึกอบรมและพัฒนา สคบศ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่