ลงทะเบียนอบรมฟรี โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เสริมศักยภาพ การเรียนการสอน กับโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดย พว.
ลงทะเบียนอบรมฟรี โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เสริมศักยภาพ การเรียนการสอน กับโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดย พว.

ลงทะเบียนอบรมฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566 หลักสูตร งานประจำ สู่งานวิจัย ความท้าทายของครูเชี่ยวชาญ (พิเศษ) 10 ธันวาคม 2566 วิทยากร ดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดย พว.

งานประจำสู่งานวิจัย ความท้าทายของครูผู้เชี่ยวชาญ (พิเศษ)

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-15.30 น.

ชื่อโครงการ : งานประจำ สู่งานวิจัย ความท้าทายของครูเชี่ยวชาญ (พิเศษ)

สถานที่จัด : อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM

อำเภอ/เขต : ดุสิต

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วันที่ : 10 ธันวาคม 2566

เวลา : 09:00:00

วิทยากร : ดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย,

ลงทะเบียนอบรมฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566 หลักสูตร งานประจำ สู่งานวิจัย ความท้าทายของครูเชี่ยวชาญ (พิเศษ) 10 ธันวาคม 2566 วิทยากร ดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดย พว. 3
ลงทะเบียนอบรมฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566 หลักสูตร งานประจำ สู่งานวิจัย ความท้าทายของครูเชี่ยวชาญ (พิเศษ) 10 ธันวาคม 2566 วิทยากร ดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดย พว.
ลงทะเบียนอบรมฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566 หลักสูตร งานประจำ สู่งานวิจัย ความท้าทายของครูเชี่ยวชาญ (พิเศษ) 10 ธันวาคม 2566 วิทยากร ดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดย พว. 4

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.iadth.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2243-8000 ต่อ 6301, 5402, 5403

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่