ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.
ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรใหม่ ปี 2565 หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล โดย OCSC Learning Space สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 25/11/2564 ถึง 31/12/2565

ในโลกยุคปัจจุบัน ปัจจุบันผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้บริการด้านข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ในขณะเดียวกัน ข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี ขโมย หรือถูกทำลายได้ เช่น การขโมยข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน การสร้างไวรัสโจมตีระบบปฏิบัติการ เป็นต้น หากไม่มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ดีเพียงพอ ซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์เหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายแก่ตัวผู้ใช้งานได้ แนวคิดเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) จึงต้องถูกพัฒนาไปพร้อมกับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยี ครูอาชีพดอทคอม เชิญชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ไปกับบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัย บนอินเทอร์เน็ต และการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล โดย สำนักงาน ก.พ. ผ่าน OCSC Learning Space

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. เพื่อให้สามารถอธิบายสถานการณ์การใช้งานอินเตอร์เน็ตและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล
 2. เพื่อให้สามารถยกตัวอย่างการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์และสิ่งที่ต้องพึงระวัง เพื่อให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม
 3. เพื่อให้สามารถยกตัวอย่างภัยคุกคามต่าง ๆ ได้
 4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันตรวจสอบความปลอดภัยด้วยตนเอง

ประเด็นการเรียนรู้

 1. แนวโน้มการใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย สถิติการใช้งานของประเทศไทย ความสัมพันธ์และการกระจายตัวของข้อมูล วิวัฒนาการของเว็บไซต์
 2. รูปแบบและลักษณะการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ สิ่งที่ต้องพึงระวังในการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 3. การใช้โปรแกรมและการบริโภคข้อมูลโดยขาดความยั้งคิด
 4. การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับ Facebook Gmail LINE

วิธีการประเมินผล บทเรียนออนไลน์ ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล
ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

บทเรียนในรายวิชา

 • บทที่ 1 แนะนำรายวิชา
 • บทที่ 2 แผนการเรียนรู้รายวิชา
 • บทที่ 3 แนวโน้มการใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
 • บทที่ 4 สถิติการใช้งานของประเทศไทย
 • บทที่ 5 ความสัมพันธ์และการกระจายตัวของข้อมูล
 • บทที่ 6 วิวัฒนาการของเว็บไซต์
 • บทที่ 7 รูปแบบและลักษณะการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์
 • บทที่ 8 สิ่งที่ต้องพึงระวังในการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต
 • บทที่ 9 พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • บทที่ 10 การใช้โปรแกรมและการบริโภคข้อมูลโดยขาดความยั้งคิด
 • บทที่ 11 ตัวอย่าง Hacking Wi Fi User Euro Grabber
 • บทที่ 12 ตัวอย่าง Web Defacement ไวรัสเรียกค่าไถ่ ตัวอย่าง Hot Hot
 • บทที่ 13 การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับ Facebook
 • บทที่ 14 การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับ Gmail
 • บทที่ 15 การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับ LINE

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.
ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

ลิงก์เข้าเรียนคลิกที่นี่

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร
วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร

หมายเหตุ
ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่