ขอเชิญเรียนออนไลน์ฟรี ความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี จากมูลนิธิอาเซียน (ASEAN FOUNDATION)
ขอเชิญเรียนออนไลน์ฟรี ความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี จากมูลนิธิอาเซียน (ASEAN FOUNDATION)

ขอเชิญเรียนออนไลน์ฟรี ความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี จากไมโครซอฟท์ และมูลนิธิอาเซียน (ASEAN FOUNDATION) ขยายเวลาถึง ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ขอเชิญเรียนออนไลน์ฟรี ความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี จากไมโครซอฟท์ และมูลนิธิอาเซียน (ASEAN FOUNDATION) 5

โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe

โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe โดยมูลนิธิอาเซียน (ASEAN FOUNDATION) ประเทศ อินโดนีเซียสนับสนุนโดย Microsoft มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ด้าน Cybersecurity หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับ เบื้องต้น แก่เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน 7 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย ฟิลิปินส์ เวียดนาม และกัมพูชา เพื่อให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพราะปัจจุบันเป็นยุคที่เราใช้ชีวิตเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตในหลากหลายมิติมาก เช่น การทำธุรกรรมออนไลน์ การซื้อของ การหาข้อมูล การติดต่อสื่อสาร ความบันเทิง (ดูหนัง/คลิป/โทรทัศน์/ฟังเพลง และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ หากการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อ่อนแอ ก็อาจทำให้ผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาทำอันตรายต่อเราและ ข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเผย เช่น เพศวิถี อายุ สัญชาติ ศาสนา จนอาจนำไปสู่การขโมยข้อมูลของเราไปใช้ อาทิ รหัสบัตร ATM ข้อมูลบัตรเครดิต การสวมรอยเป็นเรา ไปจนถึงการเรียกค่าไถ่ เพื่อแลกกับการไม่เปิดเผยข้อมูลของเรา ในทางธุรกิจความปลอดภัยทางไซเบอร์ของในระดับองค์กรภาคธุรกิจที่มีข้อมูลของลูกค้า เป็นจำนวนมากเมื่อถูกขโมยข้อมูลย่อมจะทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้

ขอเชิญเรียนออนไลน์ฟรี ความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี จากไมโครซอฟท์ และมูลนิธิอาเซียน (ASEAN FOUNDATION)
ขอเชิญเรียนออนไลน์ฟรี ความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี จากไมโครซอฟท์ และมูลนิธิอาเซียน (ASEAN FOUNDATION)

สำหรับในประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม (Social Technology Institute) มูลนิธิกองทุนไทย เป็น องค์กรร่วมงานของมูลนิธิอาเซียน (ASEAN FOUNDATION)  ที่จะดำเนินกิจกรรมจัดอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

      – เยาวชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี 
      – เยาวชนชนเผ่า 
      – เยาวชนผู้พิการ 
      – เยาวชนจากชุมชนแออัด  
      – เยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

กระบวนการเรียนการสอน

หลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่ ASEAN FOUNDATION ได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษและ นำไปสอน แต่ในประเทศไทยได้จัดทำเป็น VDO ภาษาไทยเข้าใจง่าย จำนวน 10 ตอน ให้ผู้สนใจสามารถเข้าเรียนผ่านห้องเรียน Cybersecurity ใน Line OA โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และใช้เวลาเรียน 1-3 วัน ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากมูลนิธิอาเซียน (ASEAN FOUNDATION) และ Microsoft

ขั้นตอนการเรียน Cybersecurity Skilling Programe

      – สแกน QR Code เข้าห้องเรียน Line OA  
      – ทำแบบประเมินก่อนการเรียน (Pre-Test) 
      – ชม VDO แนะนำการเรียนและอบรม
      – ทำแบบประเมินผลหลังการเรียน(Post -Test) (ภาษาไทย)
      – ลงชื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์จากASEAN FOUNDATION และ Microsoft 

หลักสูตรความปลอดภัยด้านไซเบอร์ Cybersecurity (จัดทำเป็นวิดีโอ 10 ตอน)

บทที่ 1 บทนำความปลอดภัยทางไซเบอร์  

      – ความปลอดภัยทางไซเบอร์คืออะไร
      – แนวคิดด้านความปลอดภัยทั่วไป
      – การกำหนดสถาปัตยกรรมความปลอดภัยที่ดี
      – การเข้าถึงรหัส


บทที่ 2 ภัยคุกคามและกลยุทธ์การป้องกัน

      – สภาพแวดล้อมภัยคุกคามทางไซเบอร์  
      – การควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ 


บทที่ 3 ความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน

      – Open Web Application Security Project (OWASP) 
      – ช่องโหว่ ข้อบกพร่อง และจุดบกพร่อง
      – การลดและขจัดจุดอ่อนของซอฟต์แวร์


บทที่ 4 การรักษาความปลอดภัยระบบปฏิบัติการและเครือข่าย

      – การปิดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ
      – การเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเครือข่าย

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญเรียนออนไลน์ฟรี ความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี จากมูลนิธิอาเซียน (ASEAN FOUNDATION)
ขอเชิญเรียนออนไลน์ฟรี ความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี จากมูลนิธิอาเซียน (ASEAN FOUNDATION)

 สแกน QR Code เข้าห้องเรียนออนไลน์  หรือลิ้งค์ https://lin.ee/9edrl1p

รายละเอียดเพิ่มเติม :: โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe (thaingo.org)

บทความก่อนหน้านี้โลตัส เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัคร 22 มี.ค. – 23 เม.ย.66
บทความถัดไปดาวน์โหลดคู่มือ การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจําปี2566 โดย สพฐ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่