หลักสูตรใหม่ล่าสุด!! ขอเชิญอบรมหลักสูตร ครูนำทางทุนการศึกษาให้นักเรียน รับเกียรติบัตรฟรี โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.
หลักสูตรใหม่ล่าสุด!! ขอเชิญอบรมหลักสูตร ครูนำทางทุนการศึกษาให้นักเรียน รับเกียรติบัตรฟรี โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.

หลักสูตรใหม่ล่าสุด!! ขอเชิญอบรมหลักสูตร ครูนำทางทุนการศึกษาให้นักเรียน รับเกียรติบัตรฟรี โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.

ชวนครูอัปสกิล ดิลทุน กับหลักสูตรใหม่ล่าสุด “ครูนำทางทุนการศึกษา ให้นักเรียน” จำนวน 2:41:25 ชั่วโมง หลักสูตรนี้ครูจะได้

💗ทราบแนวทาง เครื่องมือ วิธีการ และสื่อต่าง ๆ เพื่อนำไปแนะนำนักเรียนให้เข้าถึงทุนการศึกษา
💗ทดลองทำจริงผ่านแบบฝึกหัดที่คุณครูสามารถต่อยอดใช้กับนักเรียนที่ต้องการสมัครทุนฯ ได้
💗ได้รับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหลักสูตร

หลักสูตรใหม่ล่าสุด!! ขอเชิญอบรมหลักสูตร ครูนำทางทุนการศึกษาให้นักเรียน รับเกียรติบัตรฟรี โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.
หลักสูตรใหม่ล่าสุด!! ขอเชิญอบรมหลักสูตร ครูนำทางทุนการศึกษาให้นักเรียน รับเกียรติบัตรฟรี โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. 5

พบกับ 8 บทเรียน ที่สั้น กระชับ นำไปใช้ได้จริง
อัปสกิลได้ก่อนใครที่ ESD e-learning เพื่อทุนเสมอภาค

เพราะเราเชื่อว่านักเรียนทุกคนควรต้องเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองตามต้องการหลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้คุณครูได้รู้จักกับแนวทาง เทคนิค หรือวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในรูปแบบของทุนการศึกษาอื่น ๆ นอกเหนือทุนของ กสศ. ให้มากขึ้น

คุณครูท่านใดที่อัปสกิล และอยากดิลทุนให้นักเรียน แอดขอแนะนำ

https://findstudentship.eef.or.th/ เว็บไซต์ที่รวบรวมทุนการศึกษาจากทั่วประเทศมาไว้ในมือครู

หลักสูตรใหม่ล่าสุด!! ขอเชิญอบรมหลักสูตร ครูนำทางทุนการศึกษาให้นักเรียน รับเกียรติบัตรฟรี โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. 6

ตัวอย่างเกียรติบัตร

หลักสูตรใหม่ล่าสุด!! ขอเชิญอบรมหลักสูตร ครูนำทางทุนการศึกษาให้นักเรียน รับเกียรติบัตรฟรี โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.
หลักสูตรใหม่ล่าสุด!! ขอเชิญอบรมหลักสูตร ครูนำทาง ทุนการศึกษา ให้นักเรียน รับเกียรติบัตรฟรี โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร คลิกโปรไฟล์ >> ประกาศนียบัตร จากนั้นจะปรากฎหลักสูตรให้ดาวน์โหลด

หลักสูตรใหม่ล่าสุด!! ขอเชิญอบรมหลักสูตร ครูนำทางทุนการศึกษาให้นักเรียน รับเกียรติบัตรฟรี โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. 7

ขอบคุณที่มา : Facebook การคัดกรองนักเรียนยากจน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่