ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ Coding for Teacher by micro:bit ทดสอบหลังการอบรมรับเกียรติบัตรผ่านอีเมล์ วันละ 1500 ฉบับ โดย สพป.เชียงใหม่ เขต3
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ Coding for Teacher by micro:bit ทดสอบหลังการอบรมรับเกียรติบัตรผ่านอีเมล์ วันละ 1500 ฉบับ โดย สพป.เชียงใหม่ เขต3

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ Coding for Teacher by micro:bit ทดสอบหลังการอบรมรับเกียรติบัตรผ่านอีเมล์ วันละ 1500 ฉบับ โดย สพป.เชียงใหม่ เขต3

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารคู่มือในการอบรมออนไลน์ในหลักสูตร Coding for Teacher by micro:bit ที่ได้เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนผ่านทางเว็บไซต์  https://sites.google.com/cmarea3.go.th/c4tcma3/หนาแรก เพื่อให้ครูและผู้ที่สนใจทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้การเขียนโค้ดแบบ Block หรือ Javascript ผ่านเว็บไซต์ http://makecode.microbit.org/ซึ่งเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เบื้องต้นที่ครูสามารถนำไปสอนให้กับนักเรียนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไปจนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การจัดทำหลักสูตรออนไลน์ Coding for Teacher by micro:bit มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นช่องทางให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้บอร์ด micro:bit ที่สามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ makecode.microbit.org และสามารถนำกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สาธิตไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้ในระบบออนไลน์ทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยเนื้อหาที่ได้จัดทำไว้ จะมีตั้งแต่แบบทดสอบก่อนการอบรม ต่อด้วย แนะนำ micro:bit มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยบอร์ด micro:bit ทั้งแบบที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ (แบบผ่านเว็บไซต์ makecode.microbit.org) และมีอุปกรณ์ โดยมีการแนะนำแบบ Step by step มีเอกสารสารประกอบการจัดกิจกรรมจำนวน 4 กิจกรรมการเรียนรู้ และหากเรียนรู้ครบทั้ง 4 กิจกรรมก็จะมีแบบทดสอบหลังการอบรม ซึ่งหากผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบหลังการอบรมผ่านร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยระบบอัตโนมัติ Google Script ผ่าน Google Form ซึ่งสามารถออกเกียรติบัตรได้วันละไม่เกิน 1,500 ฉบับ

เข้าเว็บไซต์คลิกที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ Coding for Teacher by micro:bit ทดสอบหลังการอบรมรับเกียรติบัตรผ่านอีเมล์ วันละ 1500 ฉบับ โดย สพป.เชียงใหม่ เขต3
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ Coding for Teacher by micro:bit ทดสอบหลังการอบรมรับเกียรติบัตรผ่านอีเมล์ วันละ 1500 ฉบับ โดย สพป.เชียงใหม่ เขต3

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่