ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน “ฉัตรมงคล” ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ผ่าน Gmail โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน “ฉัตรมงคล” ประจำปี 2565

กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน “ฉัตรมงคล” ประจำปี 2565

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 นิทรรศการ ใบความรู้
ส่วนที่ 3 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 10 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจ

(คำชี้แจง เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 70% ขึ้นไป ถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันทีหลังส่งแบบทดสอบ และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่ E-mail ที่ท่านลงทะเบียน)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน “ฉัตรมงคล” ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ผ่าน Gmail โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่