กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ระหว่างวันที่ 7 - 15 ตุลาคม 2564 รับเกียรติบัตร โดยห้องสมุดประชาชน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ระหว่างวันที่ 7 - 15 ตุลาคม 2564 รับเกียรติบัตร โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ระหว่างวันที่ 7 – 15 ตุลาคม 2564 รับเกียรติบัตร โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพาน ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยระบบออนไลน์
ทำแบบทดสอบวัดความรู้ ในหัวข้อเรื่อง พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
ระหว่างวันที่ 7 – 15 ตุลาคม 2564

มกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ระหว่างวันที่ 7 - 15 ตุลาคม 2564 รับเกียรติบัตร โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน
มกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ระหว่างวันที่ 7 – 15 ตุลาคม 2564 รับเกียรติบัตร โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน

หากท่านทำแบบทดสอบ ผ่าน 70% จะได้รับเกียรติบัตร ทาง E-mail
ที่ลงทะเบียนไว้
– จำกัดผู้ทำแบบทดสอบวันละ 500 คน
– ตรวจสอบ E-mail ของท่านให้ถูกต้อง
– หากมีผู้ทำแบบทดสอบเกินจำนวนที่กำหนดเกียรติบัตรจะไม่ส่งเข้าอีเมลให้ท่านเข้ามาทำแบบทดสอบได้ใหม่ในวันถัดไปค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

***กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านให้ถูกต้อง***
หมายเหตุ : หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อมาที่ เพจ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน
ลิงก์ https://www.facebook.com/Library.2537/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่