ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี ๒๕๖๗ รับเกียรติบัตร จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี ๒๕๖๗ รับเกียรติบัตร จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี ๒๕๖๗ รับเกียรติบัตร จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“เชิญชวนทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่” สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความยินดีที่จะเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรำลึกถึงผลงานและเกียรติประวัติของท่าน

รายละเอียดกิจกรรม :

นิทรรศการออนไลน์ : https://www.artsteps.com/view/629f5f72be087d34ec1e09d8/?currentUser

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์

คำชี้แจง :

1. ข้อสอบชนิดปรนัย จำนวน 30 ข้อ 4 ตัวเลือก 

2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ที่ผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางอีเมลที่เข้าระบบในการเข้าทำในฟอร์มแบบทดสอบ 

3. ปิดรับคำตอบวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 23.59 น.

ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี ๒๕๖๗ รับเกียรติบัตร จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี ๒๕๖๗ รับเกียรติบัตร จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2

เมื่อผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรผ่านทางไดร์ฟที่คณะดำเนินงานจะโพสต์ผ่านเพจสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมวันสุนทรภู่ค่ะ

ขอบคุณที่มา : สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่