ลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตรการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ รับเกียรติบัตร 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
ลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตรการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ รับเกียรติบัตร 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตรการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ รับเกียรติบัตร 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำหลักสูตรอบรมฟรี หลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ การพัฒนา ทักษะ และเสริมสร้างศักยภาพ การใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร Digital Content สู่การจัดการเรียนรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีทั้งรูปแบบ ออนไลซต์ และออนไลน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนด์ การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อย่าปล่อยให้เทคโนโลยีวิ่งแซงคุณ เรียนรู้สุดยอดเทคนิค กระบวนการคิด และ ลงมือพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่ก้าวแรก เพื่อความฝัน และ หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของคุณ

ลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตรการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ รับเกียรติบัตร 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
ลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตรการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ รับเกียรติบัตร 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ดิจิทัลคอนเทนต์ Digital Content คือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเผยแพร่ จำหน่ายและให้บริการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ตัวอย่าง เช่น แอนิเมชั่น คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ เกม สื่อในรูปแบบใหม่ อาทิ AR VR MR การ์ตูนคาร์แรคเตอร์ รวมไปถึงอี-เลิร์นนิ่ง อย่างไรก็ดี ความหมายของคำว่าดิจิตอลคอนเทนต์ค่อนข้างกว้างมาก และมีการนิยามต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน แต่จากการบริโภคดิจิตอลคอนเทนต์ในปัจจุบัน อาจสรุปแปลความหมายของมันได้ว่าเป็น Real Content ทั้งหมดในชีวิตประจำวัน ที่ถูกแปลงออกมาเป็นรูปแบบ Digital และแสดงผลออกมาผ่านเครื่องมือสื่อสาร (Device) ใดก็ได้ (Any Content to Any Device) และมีความเชื่อมโยงกันระหว่างการสื่อสารข้อมูลนั้นผ่านคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ มือถือ ดาวเทียมอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถแบ่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์นี้ได้เป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑. ผู้ผลิตเนื้อหา (Content Creator) และ ๒. ผู้ให้บริการ (Service Provider)หลักสูตรนี้คุณครูจะได้เรียนรู้การสร้างสื่อการเรียนรู้ในประเด็นดังนี้

เนื้อหาบทเรียน

1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยแอนิเมชัน
2. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเกมเพื่อการศึกษา
3. การประยุกต์ใช้ จักรวาลนฤมิตร Metaverse ในการจัดการเรียนการสอน
4. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย Mobile Application
5. นวัตกรรมดิจิทัลคอนเทนต์สู่การจัดการเรียนรู้
6. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลคอนเทนต์

7. การจัดการเรียนรู้ดิจิทัลคอนเทนต์สู่งานวิจัย

เมื่อเรียนจบ สามารถพิมพ์ใบรับรองได้ทันที

ลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตรการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ รับเกียรติบัตร 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 4
ลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตรการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ รับเกียรติบัตร 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 5

*จะทำการส่งใบวุฒิบัตรให้ทางอีเมลของท่านหลัง จาก สพฐ.อนุมัติแบบฟอร์มใบวุฒิบัตร

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ :: http://digitalcontenttraining.com/

บทความก่อนหน้านี้ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 หลักเกณฑ์วิธีการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “วันจักรี” ประจำปี 2566
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่