หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร การสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษออนไลน์” Project Based Learning in Digital Era” วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565...

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร การสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษออนไลน์” Project Based Learning in Digital Era” วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล์ โดย สพม.กท.2

1532
0
ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร การสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษออนไลน์” Project Based Learning in Digital Era” วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล์ โดย สพม.กท.2
ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร การสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษออนไลน์” Project Based Learning in Digital Era” วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล์ โดย สพม.กท.2

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร การสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษออนไลน์” Project Based Learning in Digital Era” วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล์ โดย สพม.กท.2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เชิญสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษออนไลน์” Project Based Learning in Digital Era” วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 รับเกียรติบัตร โดย สพม.กท.2 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล สำหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ตามกรอบ ว PA ข้อ 3.1 ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.

กำหนดการ

08.00 น. ลงทะเบียนและเข้าระบบ
08.30 – 09.00 น. เปิดการอบรมสัมมนา โดย ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และนางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กล่าวรายงาน
09.00 – 09.20 น. การบรรยาย เรื่อง Project based learning in digital era โดย ศน.พลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุล หน.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้
09.20 – 11.20 น. การนำเสนอผลงานจากโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นฐาน ได้แก่ โรงเรียนสิริรัตนาธร,โรงเรียนสตรีวิทยา 2,โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ,และโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
11.20 -11.40 น. ศน.นิษฐ์ฐา พีระชัยภาวงศ์ หัวหน้างานหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ บรรยายสรุป
การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นฐาน
11.40– 11.50 น. ปิดการอบรมสัมมนาดร.มาเรียม ซอหมัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลปิดการอบรมสัมมนา

รับชม Live การถ่ายทอดสด

zoom >> https://zoom.us/j/2682270961pwd=SzIzdjFEKzRVcEhRT291WDR0MGlHUT09
YouTube >> ช่อง กลุ่มนิเทศ สพม.กท 2
Facebook >> เพจ กลุ่มนิเทศฯ สพม.กท.2

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร การสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษออนไลน์” Project Based Learning in Digital Era” วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล์ โดย สพม.กท.2 3

แบบประเมิน สำหรับรับเกียรติบัตร

เลือกทำเพียง 1 ลิงก์ ภายในเวลา 12.00 น. – 14.00 น. รับเกียรติบัตรจะส่งเข้าทางอีเมล์

ช่องทางรับเกียรติบัตร และรับเอกสารประกอบการสัมมนา ช่อง chat ภายหลังการสัมมนาจบ

จัดโดย กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2

บทความก่อนหน้านี้ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส ๒ ตลาดที่ ๑ “คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน” วิทยากรโดย ว.วชิรเมธี วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทาง Email โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่