หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล์

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล์

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล์

88
0
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล์
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล์

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล์

แบบทดสอบออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

  ประเภทต่าง ๆ ของกล้องดิจิตอล  ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ
  รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  แบบทดสอบออนไลน์ตรวจสอบภายใน
  แบบทดสอบออนไลน์เศรษฐกิจพอเพียง  แบบทดสอบออนไลน์อุปมาอุปไมย
  แบบทดสอบออนไลน์ Covid-19  แบบทดสอบความรู้งานสารบรรณ
  แบบทดสอบความรู้การศึกษาตามอัธยาศัย  แบบทดสอบความรู้ พรบ.ลูกเสือ 2551
  แบบทดสอบความรู้การศึกษาต่อเนื่อง  แบบทดสอบความรู้นวัตกรรมการนิเทศ
  แบบทดสอบความรู้การจัดองค์ประกอบภาพ  แบบทดสอบความรู้เรื่อง กพช.
  แบบทดสอบความรู้วินัยของข้าราชการครู  แบบทดสอบความรู้งานพัสดุ
  แบบทดสอบความรู้เรื่องโครงการ  แบบทดสอบความรู้การเงินและบัญชี

เข้าทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 49000  โทรศัพท์ 0-42611-551   http://mukdahan.nfe.go.th/web/index.php

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here