หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ โครงการอบรม พัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้เชิมรุกแบบรวมพลังกับ การจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาพลลัพธ์การเรียนรู้ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

โครงการอบรม พัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้เชิมรุกแบบรวมพลังกับ การจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาพลลัพธ์การเรียนรู้ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

โครงการอบรม พัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้เชิมรุกแบบรวมพลังกับ การจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาพลลัพธ์การเรียนรู้ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

776
0
โครงการอบรม พัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้เชิมรุกแบบรวมพลังกับ การจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาพลลัพธ์การเรียนรู้ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โครงการอบรม พัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้เชิมรุกแบบรวมพลังกับ การจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาพลลัพธ์การเรียนรู้ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

โครงการอบรม พัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้เชิมรุกแบบรวมพลังกับ การจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาพลลัพธ์การเรียนรู้ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

โครงการอบรม พัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้เชิมรุกแบบรวมพลังกับ การจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาพลลัพธ์การเรียนรู้ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โครงการอบรม พัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้เชิมรุกแบบรวมพลังกับ การจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาพลลัพธ์การเรียนรู้ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

กำหนดการอบรม

08.30-09.00 พิธีเปิดการอบรม

(Section 1)

09.00-10.30 8 สมรรถนะของครูมืออาชีพ เพื่อ 15 ตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานครู (PA)

— พักเบรก 15 นาที —

(Section 2)
10.45-12.00
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วย Co-5STEPs เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่าน PLC และทําแบบฝึก

— พักกลางวัน 1 ชม. —

(Section 3)
13.00-14.30
การเตรียมการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ตัวชี้วัด ออกแบบการเขียนแผน และออกแบบการจัดการชั้นเรียนผ่าน PLC

–พักเบรก 15 นาที –

(Section 4)
14.45-16.00

1) ระดับของผลผลิต/ชิ้นงาน กับการประเมินเพื่อพัฒนา
2) วิพากษ์แบบฝึก
3) Q&A และสรุปกิอกรรม

หมายเหตุ:ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาให้เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ มา 1 แผนการจัดการเรียนรู้

ร่วมตอบแบบประเมิน และรับเกียรติบัตรหลังสิ้นสุดการอบรมได้ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. – 20.00 น.

รับชมได้ทาง

บทความก่อนหน้านี้กิจกรรมการเรียนรู้ วันรัฐธรรมนูญ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กศน.อำเภออุทัย
บทความถัดไปกิจกรรมทดสอบวัดความรู้ เรื่อง วันกีฬาแห่งชาติ เนื่องใน วันกีฬาแห่งชาติ พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนเทพลีลา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่