หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบ ความรู้รอบตัวทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบทดสอบ ความรู้รอบตัวทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบทดสอบ ความรู้รอบตัวทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1561
0
แบบทดสอบ ความรู้รอบตัวทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบทดสอบ ความรู้รอบตัวทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบทดสอบ ความรู้รอบตัวทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

“แม่น มั่ว หรือ ชัวร์จริง กับความรู้รอบตัวทางวิทยาศาสตร์” กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำชี้แจง :
– ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 20 ข้อ ต้องได้คะแนนร้อยละ 80 (16 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
– กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
– เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์แล้ว ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมลที่ท่านได้กรอกไว้

** หมายเหตุ : ทางทีมลงานจะส่งเกียรติบัตรภายหลัง รับเกียรติบัตรทางอีเมลทุกคนที่ทำได้เกียรติบัตรทุกคน ถ้าผ่านเกณฑ์ จะเป็นคำว่า “ผ่านการทดสอบ…” ถ้าไม่ผ่าน จะเป็นคำว่า “ได้เข้าร่วม…”

แบบทดสอบ ความรู้รอบตัวทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบทดสอบ ความรู้รอบตัว ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบ ความรู้รอบตัวทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบทดสอบ ความรู้รอบตัวทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://scitech.dusit.ac.th/sciencefestival/

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยโรงเรียนบ้านคลองดู่
บทความถัดไปเสมา 2 ปลุก “ครู-นร.” !!! ปลดล็อกดตัวชี้วัด เด็กเรียน 7 สาระการเรียนรู้ คาดทดลองใช้ 1 ก.ย.นี้
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here