หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Tourism Quiz Challenge-2021 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Tourism Quiz Challenge-2021 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

862
0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Tourism Quiz Challenge-2021 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Tourism Quiz Challenge-2021 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Tourism Quiz Challenge-2021 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นำกิจกรรมสนุก ๆ มาให้ทุก ๆ ท่านเข้าไปร่วมเล่นกัน กับโครงการ Tourism Online Quiz 2021 ซึ่งเป็นการตอบคำถามด้านการท่องเที่ยว (ความรู้ทั่วไป) แบบออนไลน์ และผู้ที่ทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่ 80% ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์

1. ระบุรายละเอียดส่วนตัวของท่านให้เรียบร้อย เพื่อความถูกต้องในการจัดส่งประกาศนียบัตร
2. แบบทดสอบ เป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 20 ข้อที่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 คำตอบ
3. ท่าจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบไม่น้อยกว่า 80% หรือตอบถูก 16 ข้อขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตร
4. ประกาศนียบัตรที่ได้รับจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์และจัดส่งให้ท่านตามอีเมล์ที่ท่านระบุไว้เท่านั้น
5. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้ ขอให้ท่านติดต่อผู้ประสานโครงการได้ที่เพจ Tourism Hospitality Management CUT
6. การพิจารณา ตัดสิน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดโครงการนี้เท่านั้น

ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Tourism Quiz Challenge-2021 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Tourism Quiz Challenge-2021 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

เพจของสาขาวิชาที่เป็นผู้จัดทำกิจกรรมนี้ ที่ https://www.facebook.com/htictuic

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ ศิลปะเพื่อสุนทรียภาพ และวันศิลป์ พีระศรี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่