หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English for Office (ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน)โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English for Office (ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน)โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English for Office (ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน)โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

1349
0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English for Office (ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน)โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English for Office (ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน)โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English for Office (ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน)โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท แบบทดสอบออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) : NTK.005 English for Office (ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน)NTK.005 English for Office (ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

LO1: ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่รับผิดชอบ ตําแหน่งต่างๆ ในสํานักงาน
LO2: ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน
LO3: ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สํานวนและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสํานักงานที่หลากหลาย
LO4: ผู้เรียนสามารถแยกประเภทการใช้สํานวนภาษาอังกฤษสําหรับการรับโทรศัพท์
LO5: ผู้เรียนสามารถสรุปสถานการณ์ต่างๆได้

คำชี้แจง :

– แบบทดสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 20 ข้อ ผู้เข้าทำแบบทดสอบที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์จากระบบโดยอัตโนมัติ
– email ที่ใช้สำหรับสมัครเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ ต้องเป็นของ gmail เท่านั้น

หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะประการใด สามารถติดต่อได้ที่

นายทวีศักดิ์ วัชรมานพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
โทร. 089-5984636
Email Address : taweesak436@gmail.com

คลิกเข้าทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English for Office (ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน)โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English for Office (ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน)โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
บทความก่อนหน้านี้เชิญรับชมถ่ายทอดสด เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียน การกำกับติดตามประเมินผล การป้องกัน COVID-19 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English for Hotel Business (ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม)โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่