หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จากขุนเขาสู่สายน้ำ #2 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรได้ที่อีเมล โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จากขุนเขาสู่สายน้ำ #2 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรได้ที่อีเมล โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จากขุนเขาสู่สายน้ำ #2 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรได้ที่อีเมล โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

1202
0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จากขุนเขาสู่สายน้ำ #2 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรได้ที่อีเมล โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จากขุนเขาสู่สายน้ำ #2 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรได้ที่อีเมล โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จากขุนเขาสู่สายน้ำ #2 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรได้ที่อีเมล โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี เรื่อง จากขุนเขาสู่สายน้ำ เนื้อหาประกอบไปด้วย

1. ป่าไม้ในประเทศไทย
2. ระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำลำธาร
3. ระบบนิเวศแหล่งน้ำขนาดใหญ่
4. จากห่วงโซ่สู่สายใย
5. สัตว์น้ำ
6. ป.ปลาน่ารู้จัก

โดยท่านสามารถศึกษาเนื้อหาเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนทำแบบทดสอบได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/sciencebykrutum

เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อที่ E-mail : Tummomentsisfun@gmail.com

เกณฑ์การประเมิน

ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 80 หมายถึง ปรับปรุง
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 80-90 หมายถึง พอใช้
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 90-100 หมายถึง ดี
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 100 หมายถึง ดีมาก

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จากขุนเขาสู่สายน้ำ #2 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรได้ที่อีเมล โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จากขุนเขาสู่สายน้ำ #2 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรได้ที่อีเมล โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

หมายเหตุ

*กิจกรรมนี้เหมาะสมกับระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา นักศึกษา และ ผู้สนใจทั่วไปที่สามารถใช้สื่อและเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
** ระบบจำกัดจำนวนผู้เข้าทำแบบทดสอบวันละ 100 ท่าน เมื่อครบแล้วระบบจะปิดทันที
*** ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม 5 เมษายน – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จัดทำโดย ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับ วัคซีน COVID-19 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์
บทความถัดไปวิธีตรวจสอบชื่อนักเรียน-ครู ที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here