หน้าแรก ข่าวการศึกษา แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พื้นฐานงานกราฟิก โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัติทางอีเมล

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พื้นฐานงานกราฟิก โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัติทางอีเมล

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พื้นฐานงานกราฟิก โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัติทางอีเมล

1503
2
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พื้นฐานงานกราฟิก โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัติทางอีเมล
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พื้นฐานงานกราฟิก โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัติทางอีเมล

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พื้นฐานงานกราฟิก โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัติทางอีเมล เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เรื่องพื้นฐานงานกราฟิก พัฒนาโดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เมืื่อทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับเกียรติบัติได้ที่อีเมล์ที่ระบุ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พื้นฐานงานกราฟิก โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัติทางอีเมล
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พื้นฐานงานกราฟิก โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัติทางอีเมล

เข้าทำแบบทดสอบ

***กรุณาตรวจสอบอีเมล์ให้ถูกต้องก่อนส่งคำตอบ

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here