หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผ่านเกณฑ์รับใบประกาศออนไลน์ โดยโรงเรียนบ้านแก้งขอ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผ่านเกณฑ์รับใบประกาศออนไลน์ โดยโรงเรียนบ้านแก้งขอ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผ่านเกณฑ์รับใบประกาศออนไลน์ โดยโรงเรียนบ้านแก้งขอ

1608
0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผ่านเกณฑ์รับใบประกาศออนไลน์ โดยโรงเรียนบ้านแก้งขอ
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผ่านเกณฑ์รับใบประกาศออนไลน์ โดยโรงเรียนบ้านแก้งขอ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผ่านเกณฑ์รับใบประกาศออนไลน์ โดยโรงเรียนบ้านแก้งขอ สพป.อุบลราชธานี เขต 5

เศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

          “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง  สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลักของความพอประมาณ (พอดี) 5 ประการ

          1.พอดีด้านจิตใจ เข็มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทร ประนีประนอม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
          2.พอดีด้านสังคมช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน
          3.พอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและเกิดความยั่งยืนสูงสุด
          4.พอดีด้านเทคโนโลยีรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการเป็นประโยชน์
          5.พอดีด้านเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดำรงชีวิตอย่างพอควร พออยู่ พอกินสมควรตามอัตตาภาพ

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง

ด้านเศรษฐกิจลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้/ใช้ชีวิตอย่างพอควร/คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ/มีภูมิคุ้มกันไม่เสี่ยงเกินไป/การเผื่อทางเลือกสำรอง
ด้านจิตใจมีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ /มีจิตสำนึกที่ดี /เอื้ออาทรประนีประนอม /นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
ด้านสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน /รู้รักสามัคคี /สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ /เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด / ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด
ด้านเทคโนโลยีรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม (ภูมิสังคม) /พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านเองก่อน /ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผ่านเกณฑ์รับใบประกาศออนไลน์ โดยโรงเรียนบ้านแก้งขอ

เข้าทำแบบทดสอบคลิก

บทความก่อนหน้านี้ด่วนที่สุด!! การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
บทความถัดไปขอเชิญน้องเยาวชน ม.5-6 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 สมัครได้ตั้งแต่ 22 มีนาคม – 20 เมษายน 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่