หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-mail...

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน

605
0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน

แบบทดสอบความรู้ เรื่อง 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยระบบออนไลน์คะแนนรวม16/20 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันที่ 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ประจำปี พ.ศ. 2564
ผู้ทำแบบทดสอบ ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 80% (16 ข้อขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้

*****กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านให้ถูกต้อง****
หมายเหตุ : หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อมาที่ เพจ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน
ลิงก์ https://www.facebook.com/Library.2537/

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here