หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Word 2010 เพื่อการสร้างงานเอกสาร ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Word 2010 เพื่อการสร้างงานเอกสาร ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

779
0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Word 2010 เพื่อการสร้างงานเอกสาร ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Word 2010 เพื่อการสร้างงานเอกสาร ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Word 2010 เพื่อการสร้างงานเอกสาร ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำชี้แจง :: หลักสูตรอบรม การใช้ Microsoft Word 2010 เพื่อการสร้างงานเอกสาร มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ เทคนิค หลักการและวิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ไปใช้ในงานสำนักงานและงานเอกสารทั่วไปได้อย่างมีกระสิทธิภาพ
::: –หลักสูตรการอบรมนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบ ได้แก่ — :::
—>ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม
—>ส่วนที่ 2 ความรู้ เทคนิค และวิธีการใช้ Microsoft Word 2010
—>ส่วนที่ 3 แบบทดสอบหลังเข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องทำสอบสอบผ่านร้อยละ 80
————————————————————————————–
จัดทำโดย นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Word 2010 เพื่อการสร้างงานเอกสาร ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Word 2010 เพื่อการสร้างงานเอกสาร ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 1 จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting รับสมัครถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 จำนวนจำกัดเพียง 30 ราย เท่านั้น!!
บทความถัดไปเปิดรับสมัครทุนในโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2564” รับทุน 60,000 บาท / ปี เปิดรับสมัครบัดนี้ – 20 มกราคม 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่