หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

189
0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยผู้ผ่านการทดสอบ 16/20 คะแนน จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ที่มา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

บทความก่อนหน้านี้“ตรีนุช”ลั่นพร้อม “Back To School”วันที่ 1 พ.ย.เปิดเรียนปลอดภัย
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “ธุรกิจคหกรรมศาสตร์” ระยะเวลา 6 ชั่วโมง สอบผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรผ่าน E-mail โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here