หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร ผ่านทาง e-mail จัดทำโดยห้องสมุดสาขา กศน.ตำบลนาเคียน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร ผ่านทาง e-mail จัดทำโดยห้องสมุดสาขา กศน.ตำบลนาเคียน

243
0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์" ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร ผ่านทาง e-mail จัดทำโดยห้องสมุดสาขา กศน.ตำบลนาเคียน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร ผ่านทาง e-mail จัดทำโดยห้องสมุดสาขา กศน.ตำบลนาเคียน

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประประสงค์” จัดทำโดยห้องสมุดสาขา กศน.ตำบลนาเคียน สังกัด กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโคน่า 19 ในปัจจุบัน

หากผ่านการทดสอบ อย่างน้อย 16/20 คะแนน หรือร้อยละ 80 ขึ้นไป ท่านจึงได้รับใบเกียรติบัตร ผ่านทาง e-mail (ไม่เกิน 5 นาที)

โปรดกรอก e-mail ที่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นระบบตอบกลับแบบอัตโนมัติ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์" ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร ผ่านทาง e-mail จัดทำโดยห้องสมุดสาขา กศน.ตำบลนาเคียน
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร ผ่านทาง e-mail จัดทำโดยห้องสมุดสาขา กศน.ตำบลนาเคียน

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักการพื้นฐานคุณธรรม รับเกียรติบัตรฟรีโดย กรมการศาสนา มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
บทความถัดไปอบรมออนไลน์ ห้องเรียนยุคใหม่ Classtime วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. รับเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here