หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แสงและเงาในชีวิตประจำวัน ตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่ E-mail โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แสงและเงาในชีวิตประจำวัน ตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่ E-mail โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แสงและเงาในชีวิตประจำวัน ตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่ E-mail โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

1168
0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แสงและเงาในชีวิตประจำวัน ตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่ E-mail โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แสงและเงาในชีวิตประจำวัน ตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่ E-mail โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

กิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา บทเรียนออนไลน์ เรื่อง แสงและเงาในชีวิตประจำวัน เมื่อตอบคำถามถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป สามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่ E-mail ของท่าน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แสงและเงาในชีวิตประจำวัน ตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่ E-mail โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แสงและเงาในชีวิตประจำวัน ตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่ E-mail โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

แบบทดสอบหลังเรียน รายวิชา แสงและเงาในชีวิตประจำวัน มีจำนวน 15 ข้อ (15 คะแนน) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. เรื่องเล่าแสงและเงา จำนวน 2 ข้อ (2 คะแนน)
2. วิทยาศาสตร์กับแสงและเงา จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน)
3. หลักการแสงและเงากับการประยุกต์ใช้ จำนวน 3 ข้อ (3 คะแนน)

กดlink เพื่อเข้าสู่บทเรียน

ทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร

เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อที่ E-mail : 995sce00034@dei.ac.th

จัดทำโดย :
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “พลังงานทดแทน” ตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลล์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
บทความถัดไปดาวน์โหลด!! ตัวอย่างแบบประวัติและผลงาน ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here