หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวไทย โดยสถาบันการศึกษาทางไกล ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทาง E-mail

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวไทย โดยสถาบันการศึกษาทางไกล ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทาง E-mail

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวไทย โดยสถาบันการศึกษาทางไกล ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทาง E-mail

3986
0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวไทย โดยสถาบันการศึกษาทางไกล ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทาง E-mail
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวไทย โดยสถาบันการศึกษาทางไกล ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทาง E-mail

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวไทย โดยสถาบันการศึกษาทางไกล ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทาง E-mail

คำชี้แจง
1. ต้องผ่านเกณฑ์ 75% เพื่อรับใบเกียรติบัตรทาง E-mail
2. ต้องใช้ E-mail นามสกุล Gmail,Gsuite หรือ E-mail จาก google ลงทะเบียนเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้รับเกียรติบัตร
3. แบบทดสอบจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ ถ้าไม่ได้รับเกียรติบัตรให้ทำใหม่ในวันถัดไป

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวไทย โดยสถาบันการศึกษาทางไกล ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทาง E-mail
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวไทย โดยสถาบันการศึกษาทางไกล ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทาง E-mail

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here