หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องมหัศจรรย์ วันวิสาบูชาโลกเนื่องวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องมหัศจรรย์ วันวิสาบูชาโลกเนื่องวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

322
0

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องมหัศจรรย์ วันวิสาบูชาโลกเนื่องวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

คำชี้แจง :

1. แบบทดสอบออนไลน์ชุดนี้จัดทำโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง โดยแบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ ประกอบด้วยเรื่องมหัศจรรย์ วันวิสาบูชาโลก

2. ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องระบุคำนำหน้า พร้อมชื่อ-สกุล ภาษาไทย (ข้อมูลนี้จะไปปรากฏบนเกียรติบัตรที่จะได้รับ)

3.ตอบคำถามทุกข้อ จำนวน 20 ข้อ โดยจะต้องได้สัดส่วนคะแนนไม่ต่ำกว่า 70% จึงจะได้รับเกียรติบัตร ระบบจะส่งให้ทางอีเมลที่ท่านระบุโดยอัตโนมัติหลังจากส่งแบบทดสอบ (หากไม่พบกรุณาค้นจากอีเมลขยะ)

4.ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  22 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องมหัศจรรย์ วันวิสาบูชาโลกเนื่องวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2

ทำแบบทดสอบคลิก

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
บทความถัดไปขอเชิญสมัครเข้าอบรม โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่