หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ “หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และ Coding เบื้องต้น” ของโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ “หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และ Coding เบื้องต้น” ของโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ "หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และ Coding เบื้องต้น" ของโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

5
0
แบบทดสอบออนไลน์ “หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และ Coding เบื้องต้น” ของโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
แบบทดสอบออนไลน์ “หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และ Coding เบื้องต้น” ของโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ “หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และ Coding เบื้องต้น” ของโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

การอบรมออนไลน์นี้ได้ปรับให้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ในหัวข้อเรื่อง “วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งเบิ้องต้น”

คำชี้แจง

1. ในการทำข้อสอบให้พิมพ์ที่อยู่อีเมล และชื่อจริง(Full Name) ให้ถูกต้อง
2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ทำแบบทดสอบผ่านเกณ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางอีเมล์
3. แบบทดสอบนี้สามารถทำได้ครั้งเดียว

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ “หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และ Coding เบื้องต้น” ของโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
แบบทดสอบออนไลน์ “หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และ Coding เบื้องต้น” ของโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here