หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4ส ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา “อนุชนคนดี” และ “ฅุรุชนคนดี” โดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน

แบบทดสอบออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4ส ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา “อนุชนคนดี” และ “ฅุรุชนคนดี” โดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน

แบบทดสอบออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4ส ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา "อนุชนคนดี" และ "ฅุรุชนคนดี" โดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน

3730
1
แบบทดสอบออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4ส ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา “อนุชนคนดี” และ “ฅุรุชนคนดี” โดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน
แบบทดสอบออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4ส ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา “อนุชนคนดี” และ “ฅุรุชนคนดี” โดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน

แบบทดสอบออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4ส ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา “อนุชนคนดี” และ “ฅุรุชนคนดี” โดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน

คำชี้แจง แบบทดสอบออนไลน์ “อนุชนคนดี”

ผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ “อนุชนคนดี” คือ เด็ก เยาวชนที่สนใจ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) โดยตอบคำถามจำนวน 20 ข้อให้ถูกต้อง (ผู้ที่ได้คะแนนเกินร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล)

สามารถศึกษารายละเอียดใบความรู้ก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์ ได้จาก เข้าทำแบบทดสอบที่ : www.teacherofthailand.com

คำชี้แจง แบบทดสอบออนไลน์ “ฅุรุชนคนดี”

ผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ “ฅุรุชนคนดี” คือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ (อายุเกินกว่า 20 ปี) โดยตอบคำถามจำนวน 20 ข้อให้ถูกต้อง (ผู้ที่ได้คะแนนเกินร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล)

สามารถศึกษารายละเอียดใบความรู้ก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์ ได้จาก เข้าทำแบบทดสอบที่ : www.teacherofthailand.com

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4ส ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา "อนุชนคนดี" และ "ฅุรุชนคนดี" โดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน
แบบทดสอบออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4ส ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา “อนุชนคนดี” และ “ฅุรุชนคนดี” โดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน
แบบทดสอบออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4ส ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา "อนุชนคนดี" และ "ฅุรุชนคนดี" โดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน
แบบทดสอบออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4ส ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา “อนุชนคนดี” และ “ฅุรุชนคนดี” โดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน
บทความก่อนหน้านี้หลักสูตรการพัฒนาครู สพป.สระแก้ว เขต 2 หลายหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% พิมพ์เกียรติบัตรได้ทันทีไม่ต้องรออนุมัติหรือรออีเมล
บทความถัดไปดาวน์โหลด แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์ COVID-19 ปีการศึกษา 2563 โดย ศฉก.COVID-19 สพฐ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here