หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2564 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2564 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2564 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

1575
0
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2564 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2564 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2564 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจร่วมกิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2564 ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2564

ติดตามดาวน์โหลดเกียรติบัตรของคุณ เมื่อภายหลัง 24 ชั่วโมงผ่านไป

ทุกท่านสามารถเข้าดาวน์โหลดเกียรติบัตรของท่านเอง ได้ที่ Google sites : https://sites.google.com/view/mbu-kalasin/

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2564 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2564 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ทำแบบทดสอบออนไลน์คลิกที่นี่

แจ้งมาเพื่อทราบ : การออกเกียรติบัตรรับรองจะออกให้ท่านที่ระบุ ชื่อ-สกุล ถูกต้องชัดเจนเท่านั้นในกรณีระบุ
1.ชื่อเล่นไม่ได้
2.ชื่อนามปากกาไม่ได้
3.มีแต่ชื่อไม่มีสกุลไม่ได้
4.ชื่ออื่น ๆ ที่ไม่เป็นทางการไม่ได้

ทางเราจะถือว่าท่านเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่ประสงค์รับเกียรติบัตร เป็นกำลังใจให้กัน คนละ 1 Like กดติดตามเพจของเราhttps://www.facebook.com/MBU.KBC.Kalasinขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของเรา

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบความรู้ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
บทความถัดไปกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ ๗๐% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-MAIL โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here