หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ “การจัดการเรียนการสอนและความรู้เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21” ผ่าน 70% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

แบบทดสอบออนไลน์ “การจัดการเรียนการสอนและความรู้เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21” ผ่าน 70% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

แบบทดสอบออนไลน์ "การจัดการเรียนการสอนและความรู้เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21" ผ่าน 70% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

8339
0
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์ "การจัดการเรียนการสอนและความรู้เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21" ผ่าน 70% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

แบบทดสอบออนไลน์ “การจัดการเรียนการสอนและความรู้เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21” ผ่าน 70% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 การจัดการเรียนการสอนและความรู้เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21ในนามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ "การจัดการเรียนการสอนและความรู้เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21" ผ่าน 70% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
แบบทดสอบออนไลน์ “การจัดการเรียนการสอนและความรู้เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21” ผ่าน 70% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอขอบพระคุณในที่ท่านร่วมทำแบบทดสอบ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและความรู้เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้ทางคณะผู้จัดทำจะดำเนินการส่ง เกียรติบัตร (กรณีคะแนนเกิน 70 %) ผ่านทางอีเมล (ภายใน 5 นาที)

กรณีคะแนนไม่ถึง 11 คะแนน (ร้อยละ 70) สามารถทำข้อสอบซ้ำได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับประโยชน์จากการทดสอบนี้ไม่มากก็น้อย หากมีข้อแนะนำสามารถแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ Gmail : krunaka99@gmail.com
หรือข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
นางสุมัณฑนา จันทรเสนา : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

บทความก่อนหน้านี้กรมการขนส่งทางบก ชี้แจง!!! ใบขับขี่หมดอายุใช้ต่อได้ถึง 31 มี.ค.64
บทความถัดไปดาวน์โหลดด่วน!! รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล (หน้าเดียว)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here