หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดอัมพวัน

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดอัมพวัน

1129
0
แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดอัมพวัน
แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดอัมพวัน

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดอัมพวัน

กิจกรรมทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ร่วมทำ “แบบทดสอบออนไลน์” เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ หากท่านตอบแบบทดสอบได้ถูกต้องผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมลที่กรอกไว้ในแบบทดสอบ หากทำแบบทดสอบไม่ผ่าน ท่านสามารถทำซ้ำได้

กรณีที่ท่านทำแบบทดสอบผ่านแต่ไม่ได้รับอีเมล ให้ท่านตรวจสอบใน “จดหมายขยะ (Spam)” หรือ “ถังขยะ (Trash)” ในอีเมลของท่าน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดอัมพวัน
แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดอัมพวัน

ลิงค์ทำแบบทดสอบ กดเลย !!

บทความก่อนหน้านี้งานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนธัญบุรี
บทความถัดไปแจกไฟล์!! ตัวอย่างรายงานผล การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ OBEC Webinar ไฟล์แก้ไขได้ เครดิต คุณครูณัชชา เรืองยงค์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่