หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบความรู้ หัวข้อ “วันรัฐธรรมนูญ” ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดย สภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบทดสอบความรู้ หัวข้อ “วันรัฐธรรมนูญ” ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดย สภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

780
0

แบบทดสอบความรู้ หัวข้อ “วันรัฐธรรมนูญ” ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดย สภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบทดสอบนี้ จัดทำโดย สภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ ๔๔ ม.๖ ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐

เพื่อเป็นการทดสอบ วัดความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ ” วันรัฐธรรมนูญ ” และเพื่อเป็นการรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ฉบับถาวร ถือเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ฉะนั้น จึงถือว่าวันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ ๑๐ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ทางคณะผู้จัดทำ หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบ จะได้ประโยชน์ไม่มากก็คงน้อย หากมีข้อผิดพลาด ประการใด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ระบบเปิดให้ทำการทดสอบตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ
๑.) กรอกชื่อ – สกุล ( ฉายา ) ให้ถูกต้อง เพราะจะปรากฎในเกียรติบัตรอัตโนมัติ
๒.) กรอก Mail ให้ถูกต้อง เพราะจะได้รับเกียรติบัตรตามที่กรอกไว้ในระบบ
๓.) หากทำแล้วมีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถรับเกียรติบัตรได้ ให้แจ้งข้อมูลไปที่เพจ FB น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา
หรือสแกน QR Code เพื่อเข้า LINE Open Chat ของสภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย เพื่อติดตาม-ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำแบบทดสอบออนไลน์ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆ
๔.) แบบทดสอบสามารถทำได้ท่านละ ๑ ครั้งต่ออีเมลเท่านั้น
๕.) ผู้ที่แบบทดสอบได้คะแนน ๗๐ % ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะได้รับเกียรติบัตรทาง Mail
๖.) แบบทดสอบรองรับ ๑๐๐ คน ต่อ ๑ วันเท่านั้น หากวันระบบเต็มสามารถเข้ามาทำได้ในวันถัดไป

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบความรู้ หัวข้อ "วันรัฐธรรมนูญ" ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดย สภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ รัฐธรรมนูญกับพัฒนาการการเมืองไทย ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนระยองวิทยาคม
บทความถัดไปกรมบัญชีกลาง กำหนดพัสดุและวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่