หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนพิมายวิทยา

แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนพิมายวิทยา

แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนพิมายวิทยา

498
0
แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนพิมายวิทยา
แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนพิมายวิทยา

แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนพิมายวิทยา

ขอเชิญ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมทดสอบความรู้ เพื่อรับเกียรติบัตร ยืนยันผลผ่านการทดสอบ ระบบจะเปิดตั้งแต่วันที่ 18- 31 สิงหาคม พ.ศ. 2464 แบบทดสอบ มีจำนวน 20 ข้อ โดยผู้ทำแบบทดสอบ สามารถทำได้วันละหลายครั้งจนกว่าจะผ่าน หากท่านผ่าน เกณฑ์ ร้อยละ 80 หรือ 16 ข้อขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรตอบกลับอัตโนมัติ ทาง e-mail ที่ท่านกรอกเบื้องต้น ทั้งขอให้ให้ผู้ทำแบบทดสอบ ตรวจสอบชื่อ นามสกุล ให้ดีก่อนส่งแบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนพิมายวิทยา 2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้กิจกรรมตอบคำถาม Science at home เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุรี
บทความถัดไปเชิญร่วมงานการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” 26-27 สิงหาคม 2564 รับเกียรติบัตรโดยสภาการศึกษา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here