หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

797
0

แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2565แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ข้อละ 4 ตัวเลือก โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ท่านที่แบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 หรือตั้งแต่ 14 ข้อขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ (โปรดตรวจสอบชื่อ/สกุล/ฉายา/อีเมล ให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล)

เปิดระบบทดสอบออนไลน์ 24 มกราคม -16 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ

1. เมื่อทำตอบแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 หรือตั้งแต่ 14 ข้อขึ้นไปจาก 20 ข้อ พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์
ทางอีเมลที่ระบุไว้
2. เกียรติบัตรจำกัดจำนวน 100 ฉบับต่อวัน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 2

ขอบคุณที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบ โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
บทความถัดไปขอเชิญทำแบบตรวจสอบมโนทัศน์มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.มุกดาหาร
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่