หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบการคิดขั้นสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบทดสอบการคิดขั้นสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบทดสอบการคิดขั้นสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

676
0
แบบทดสอบการคิดขั้นสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบทดสอบการคิดขั้นสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบทดสอบการคิดขั้นสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำชี้แจง

1. แบบทดสอบนี้สร้างจากข่าวและสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใช้เวลา 15 นาที
2. แบบทดสอบฉบับนี้เน้นการคิดขั้นสูงแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10ข้อ 20 คะแนน
3. แบบทดสอบฉบับบนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
4. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบคลิกเลือกตัวเลือกที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว
4. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Submit” เพื่อส่งกระดาษคำตอบ
5. หากผลการทดสอบคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 ท่านจะได้รับอีเมลเพื่อดาวน์โหลด”เกียรติบัตร”
หมายเหตุ การคิดคะแนน การออกเกียรติบัตร และการส่งเมลเกียรติบัตร เป็นระบบอัตโนมัติ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบการคิดขั้นสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบทดสอบการคิดขั้นสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้อบรมออนไลน์ฟรี!! มาเร้าใจผู้เรียนด้วยการสร้างสื่อการสอนออนไลน์กัน ในรายการ KRU CLUB Season2 โดย ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ วันอาทิตย์ที่ 22 ส.ค. 64เวลา 13.30 – 16.30 น.
บทความถัดไปดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างนวัตกรรมการนิเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่