หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ ดาวน์โหลดฟรี! แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 7 กลุ่มสาระฯ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) จาก สพฐ.

ดาวน์โหลดฟรี! แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 7 กลุ่มสาระฯ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) จาก สพฐ.

ดาวน์โหลดฟรี! แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 7 กลุ่มสาระฯ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) จาก สพฐ.

1048
0
ดาวน์โหลดฟรี! แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 7 กลุ่มสาระฯ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) จาก สพฐ.
ดาวน์โหลดฟรี! แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 7 กลุ่มสาระฯ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) จาก สพฐ.

รวมไว้ให้ดาวน์โหลดฟรี! แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 7 กลุ่มสาระฯ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) จาก สพฐ.

ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมความพร้อมด้วยเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย
– สาระสำคัญของ 7 กลุ่มสาระฯ
– ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ
– ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)
– แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ดาวน์โหลดฟรี! แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 7 กลุ่มสาระฯ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) จาก สพฐ.
ดาวน์โหลดฟรี! แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 7 กลุ่มสาระฯ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) จาก สพฐ.

โดย 7 สาระการเรียนรู้และกิจกรรม หลักสูตรฐานสมรรถนะ ในช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)
นั้นประกอบไปด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังต่อไปนี้

1.ภาษาไทย
2.คณิตศาสตร์
3.ภาษาอังกฤษ
4.ศิลปะ
5.สุขศึกษาและพลศึกษา
7.ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
8.วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ

กิจกรรมเพิ่มเติมตามจุดเน้นและบริบทของสถานศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ หรือใช้เสริมเวลาในสาระการเรียนรู้ที่ต้องการเน้น)

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนแต่ละสาระการเรียนรู้ได้ตามบริบทและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้

ดาวน์โหลดได้เลยที่นี่ : https://bit.ly/3oTMmRB

ขอขอบคุณ : CBEThailand | อักษรเจริญทัศน์ คุณครูสามารถเข้ากลุ่ม รู้ชัด สมรรถนะ รวบรวมความรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ คลิกที่ https://www.facebook.com/groups/3457935770982424

บทความก่อนหน้านี้แนะนำ 4 ขั้นตอนง่ายๆ สร้าง Portfolio ให้โดนใจ by Starfish Labz
บทความถัดไปWorkshop ออนไลน์ ฟรี!! ครูสอน คิดส์ ตอนที่ 3 คิดอย่างศตวรรษที่ 21″ วันเสาร์ 18 ธันวาคม 2564 พร้อมรับเกียรติบัตรทันทีที่เรียนจบ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่