หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ เรียนออนไลน์ฟรี !! ด้านทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อ Upskill และ Reskill เรียนฟรี!! พร้อมรับเกียรติบัตร

เรียนออนไลน์ฟรี !! ด้านทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อ Upskill และ Reskill เรียนฟรี!! พร้อมรับเกียรติบัตร

เรียนออนไลน์ฟรี !! ด้านทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อ Upskill และ Reskill เรียนฟรี!! พร้อมรับเกียรติบัตร

1408
0
เรียนออนไลน์ฟรี !! ด้านทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อ Upskill และ Reskill เรียนฟรี!! พร้อมรับเกียรติบัตร
เรียนออนไลน์ฟรี !! ด้านทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อ Upskill และ Reskill เรียนฟรี!! พร้อมรับเกียรติบัตร

เรียนออนไลน์ฟรี !! ด้านทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อ Upskill และ Reskill เรียนฟรี!! พร้อมรับเกียรติบัตร ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น สถาบันฝึกอบรมและเพิ่มทักษะดิจิทัลภาครัฐ เปิดบทเรียน e-learning ฟรี !! ด้านทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อ Upskill และ Reskill ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น

เรียนออนไลน์ฟรี !! ด้านทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อ Upskill และ Reskill เรียนฟรี!! พร้อมรับเกียรติบัตร
เรียนออนไลน์ฟรี !! ด้านทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อ Upskill และ Reskill เรียนฟรี!! พร้อมรับเกียรติบัตร

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) โดย DGA ได้รวบรวมและจัดทำบทเรียน e-learning ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. โดยได้รับการสนับสนุนเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในทุกภาคส่วนให้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลดังกล่าว จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ของ TDGA ได้ที่ “คลิกเข้าเรียน” ทั้งนี้สถาบันจึงได้จัดทำคู่มือเพื่อแนะนำวิธีการเข้าใช้งานระบบ e-learning โดยสามารถดูได้จาก “link VDO คลิก” หรือรายละเอียด ดังนี้ 

หมวด หมวด Digital Governance, Standard, and Compliance
ประกอบด้วย 7 บทเรียน

– การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

– มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

– ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ

– Introduction to Data Governance Framework and Open Data

– พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

– แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

– กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ

เข้าเรียนคลิกเลย!!

หรือศึกษาคู่มือการใช้ระบบเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่ครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : TDGA สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

บทความก่อนหน้านี้สพฐ. ตั้งเป้าปี 64 ปีแห่งการยกระดับภาษาอังกฤษ ต้องสอดแทรกภาษาอังกฤษในทุกวิชา
บทความถัดไปสพฐ.เตรียมพร้อมจัดตั้ง สพม. ใหม่อีก 20 เขต อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศในราชกิจานุเบกษา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here