หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ เช็คที่นี่ ลิงก์รับชม และหัวข้อการเสวนาในห้องย่อย การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand วันที่ 27 – 29...

เช็คที่นี่ ลิงก์รับชม และหัวข้อการเสวนาในห้องย่อย การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand วันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา

290
0
เช็คที่นี่ ลิงก์รับชม และหัวข้อการเสวนาในห้องย่อย การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand วันที่ 27 - 29 กันยายน 2564 รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา
เช็คที่นี่ ลิงก์รับชม และหัวข้อการเสวนาในห้องย่อย การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand วันที่ 27 - 29 กันยายน 2564 รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา

เช็คที่นี่ ลิงก์รับชม และหัวข้อการเสวนาในห้องย่อย การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand วันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา

เช็คที่นี่ ลิงก์รับชม และหัวข้อการเสวนาในห้องย่อย การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand วันที่ 27 - 29 กันยายน 2564 รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา 2

การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564

ช่วงเช้า >> 9.00 – 12.00 น.
ช่วงบ่าย >> 13.00 – 16.00 น.

กำหนดการและหัวข้อการเสวนาในห้องย่อย

https://bit.ly/2XBrFyO

ลิงก์รับชม

27 กันยายน 2564 II พิธีเปิดช่วงเช้า

-ปาฐกถาพิเศษ และการมอบนโยบาย – ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 • Facebook และ Youtube :: OEC News สภาการศึกษา • https://bit.ly/2zXPkxO

27 กันยายน 2564 II ห้องย่อยช่วงบ่าย
ทิศทางปฏิรูปการศึกษาไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ • สมรรถนะคนไทยสู่คนคุณภาพสากล https://youtu.be/EDmu5aw1p_A

EF กับเด็กปฐมวัย • Can Do ครูทำได้ https://youtu.be/CmF0eNm6_vc

ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต https://youtu.be/W1I9O_aGIzg

ข้อเสนอการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ความเข้าใจ ความเชื่อ หรือความมั่นคง https://youtu.be/kRzPOnBcQoc

28 กันยายน 2564 II ห้องย่อยช่วงเช้า
การเรียนรู้ในยุคโควิด เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้อย่างไร https://youtu.be/s5k6qrMNOcc

Platform การสอนออนไลน์ • แนวทางการประยุกต์ใช้และตัวอย่างระดับประเทศ https://youtu.be/cm0nKY4Yl9w

ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม https://youtu.be/b3Qg1sRx_tE

พลิกโฉมการศึกษาของชาติด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม • โครงการ mission แมวมอง แมวมี https://youtu.be/YJWoZeX_QYA

ลดความเหลื่อมล้ำอย่างไร ให้เด็กไทยได้ไปต่อ https://youtu.be/8JNfZusP7M4

28 กันยายน 2564 II ห้องย่อย ช่วงบ่าย

How to สู่ DOE Thailand • บทเรียนจากสถานศึกษาร่วมคิด ร่วมทำ นำเด็กไทยสู่ DOE https://youtu.be/6__ZD6bo9lk

การพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดพื้นที่เป็นฐาน การเตรียมกำลังงานคุณภาพสำหรับอนาคต https://youtu.be/mjGZEAy_wFQ

การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้เรียนอาชีวศึกษา https://youtu.be/t2Uo-XZjS48

ถอดรหัสพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นอิสระ https://youtu.be/Ev3mwPRjGUc

29 กันยายน 2564 II ห้องย่อย_ช่วงเช้า
การศึกษากับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
https://youtu.be/r2RqL2StZlc

ทวิภาคีกับการขับเคลื่อนประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
https://youtu.be/_XtSTsL1NKQ

ผลิต-คัดกรอง-พัฒนาครู ผู้บริหาร อย่างไร • ให้ผ่านพ้นวิกฤติที่ท้าทายและปั่นป่วนจากหลายปัจจัยรุมเร้า
https://youtu.be/-QUxUBLQDUU

แผนการศึกษาแห่งชาติกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
https://youtu.be/ouM0pGwBO0I
.

สำหรับการเสวนาในห้องย่อย จะมีการแจ้งแนวทางเข้าทำแบบประเมินเพื่อรับ #เกียรติบัตรออนไลน์ อีกครั้งนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0 2668 7123 ต่อ สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
มาร่วมแสดงความคิดเห็นและรับชมการเสวนาวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกันนะคะ

บทความก่อนหน้านี้ศธ. แจงปมเลิกจ้างครูดอย ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
บทความถัดไปลิงก์โหลดเกียรติบัตร โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด บูรณาการหลักธรรมสร้างสังคม บ-ว-ร ครั้งที่ 4 วันที่ 26 ก.ย. 2564 เวลา 12.00น. รับเกียรติบัตรฟรี โดย มมร. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่