หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ เชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เชิงรุก Active Learning ของห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่ รับเกียรติวันถัดไป

เชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เชิงรุก Active Learning ของห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่ รับเกียรติวันถัดไป

เชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เชิงรุก Active Learning ของห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่ รับเกียรติวันถัดไป

3039
1
เชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เชิงรุก Active Learning ของห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่ รับเกียรติวันถัดไป
เชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เชิงรุก Active Learning ของห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่ รับเกียรติวันถัดไป

เชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เชิงรุก Active Learning ของห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่ รับเกียรติวันถัดไป

แบบทดสอบหลักสูตรความรู้เบื้องต้นกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เชิงรุก Active Learningส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้โดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

กรุณากรอกข้อมูลของท่านลงในระบบให้ถูกต้อง หากผ่านการทดสอบ 70% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยจะจัดส่งไปทางอีเมล์ และ facebook

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

รับเกียรติบัตรวันถัดไปที่ เพจ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่

เชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เชิงรุก Active Learning ของห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่ รับเกียรติวันถัดไป
เชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เชิงรุก Active Learning ของห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่ รับเกียรติวันถัดไป
บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ได้คะแนน 80% จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์
บทความถัดไปมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา (คิง เพาเวอร์) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

1 ความคิดเห็น

  1. ส่งเกียรติบัตรมาให้ไม่ถูกต้องไม่มีชื่อ หลักสูตรความรู้เบื้องต้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here