หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” สมัครได้ถึง 5 กรกฎาคม 2564

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” สมัครได้ถึง 5 กรกฎาคม 2564

1120
0
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” สมัครได้ถึง 5 กรกฎาคม 2564
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” สมัครได้ถึง 5 กรกฎาคม 2564

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” สมัครได้ถึง 5 กรกฎาคม 2564

วันนี้ครูอาชีพดอทคอมขอแนะนำโครงการดีๆ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการ เพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” เพื่อรับการสนับสนุนด้านโภชนาการและงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร มูลค่ากว่า 2,200,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยโรงเรียนสนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.af-thaiproject.com/

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเ พื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ขั้นตอนการสมัคร

อ่านขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่


คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 • ต้องเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา (รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาส) ในสังกัด สพฐ. ที่มีจำนวนเด็กนักเรียนอยู่ระหว่าง 150 – 300 คน
 • ต้องเป็น โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนในช่วง 5 ปีย้อนหลังเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยบวกลบไม่เกิน 5% และแนวโน้มจำนวนนักเรียนในอีก 5 ปีข้างหน้าเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยบวกลบไม่เกิน 5%
 • ต้องเป็นโรงเรียนที่ไม่อยู่ในแผนการยุบและควบรวมตามแผนของ สพฐ.
 • ต้องเป็นโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร จาก สพฐ. หรือ สพป.ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ยกเว้นแต่เคยได้รับงบประมาณปรับปรุงมาก่อน แต่สภาพโรงอาหารได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรุนแรงจนไม่สามารถใช้งานได้
 • ต้องเป็นโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารในโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” และโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” มาก่อน
 • ต้องเป็นโรงเรียน ที่มีพื้นที่เพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับการก่อสร้างอาคารโรงอาหารหลังใหม่ได้ (ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 x 21 เมตร | ตัวอาคาร 12 x 16 เมตร)
 • โรงเรียนต้องมีความพร้อมในการหาผู้รับจ้างทำสัญญา และควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระเบียบทางราชการ
 • ต้องไม่เป็น โรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน หรือ โครงการฯ อื่นๆ ของ สพฐ.


ข้อมูลที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • แบบฟอร์ม PDPA (สามารถดาวน์โหลดได้ในขั้นตอนการสมัคร)
 • Email ผู้ประสานงาน (จะต้องเป็น email ที่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน)
 • เอกสารที่ต้องใช้ในรูปแบบดิจิทัล (ไฟล์ PDF)
 1. เอกสารยืนยันสิทธิ์ในพื้นที่ของโรงเรียน
 2. รายการอาหารกลางวันย้อนหลัง 1 เดือน
 3. ภาพถ่าย หรือหนังสือรับรองกรณีประสบปัญหาทางภัยพิบัติธรรมชาติ (ถ้ามี)
 4. เอกสารรับรอง กรณีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
 5. เอกสารโครงการที่เกี่ยวกับโภชนาการ (ถ้ามี)
 6. ภาพถ่ายโรงอาหารปัจจุบัน

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2247 7000 ต่อ 1517 หรืออีเมล ajtfoundation@gmail.com Facebook Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่1/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
บทความถัดไปประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2564 สมัครวันที่ 22-28 มิถุนายน 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here