หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๕ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้...

ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๕ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน

338
0
ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๕ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๕ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน

ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๕ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน

เปิดลงทะเบียนครูที่สนใจเข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ ๕ (รูปแบบออนไลน์เชิงปฏิบัติการ) เปิดให้ลงทะเบียน ผ่าน QR CODE ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ น. โปรดอ่านคำชี้แจง ดังไฟล์ที่แนบ ให้ละเอียดก่อนลงทะเบียน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ ได้ดำเนินการจัดอบรมครูหลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รหัสหลักสูตร ๖๓๐๖๔ รุ่นที่ ๕ (รูปแบบออนไลน์) ผ่านวิดีทัศน์และรายการถ่ายทอดสด โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้กี่ยวกับกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม รวมไปถึงเทคนิคการเป็นครูที่ปรึกษา ทักษะการโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างแรงบันตาลใจให้แก่ผู้เรียนในการ “ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา” อีกทั้งสามารถนับชั่วโมงเพื่อนำไปประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้ราชการครู สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมครูหลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รหัสหลักสูตร ๖๓๐๖๔ รุ่นที่ ๕ (รูปแบบออนไลน์) ไปยังโรงเรียนในสังกัด (รายละเอียดตังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียน ผ่าน QR CODE ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หรือหากเต็มจำนวนก่อนจะปิตรับสมัครก่อน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน หมายเลขโทรศัพท์ 0๖ ๔๕๘๓ ๑๒๒๒

ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๕ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๕ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๕ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๕ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๕ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๕ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน 5
ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๕ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน 6

แบบฟอร์ม ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. ค่ะ!!!

ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมที่
น.ส. จารุวรรณ กาบซ้อน ID LINE: aiew170

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบหลังอบรม เรื่องเทคนิคการออกแบบสื่อการสอนให้น่าสนใจด้วยโปรแกรม Canva วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 รับเกียรติบัตรโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
บทความถัดไปลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร การใช้งาน CLASSPOINT วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่