หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ อบรมออนไลน์ หลักสูตร งานนิเทศการศึกษาTopic: การจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา ...

อบรมออนไลน์ หลักสูตร งานนิเทศการศึกษาTopic: การจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่

70
0
อบรมออนไลน์ หลักสูตร งานนิเทศการศึกษาTopic: การจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่
อบรมออนไลน์ หลักสูตร งานนิเทศการศึกษาTopic: การจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่

อบรมออนไลน์ หลักสูตร งานนิเทศการศึกษาTopic: การจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่

12 ตุลาคม 2564 พบกันค่ะ 09.00 น.เป็นต้นไป PA สายงานนิเทศการศึกษา Topic: การจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
Time: Oct 12, 2021 07:00 AM Bangkok
Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/96188262683…
Meeting ID: 961 8826 2683
Passcode: 198635

อบรมออนไลน์ หลักสูตร งานนิเทศการศึกษาTopic: การจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ 2
บทความก่อนหน้านี้แก้หนี้ครูยังวนลูป !!! ได้แค่เจรจาซ้ำซาก
บทความถัดไปแบบประเมินวัดระดับความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here