หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ อบรมออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร หัวข้อ”สนุกกับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding และ Scratch” เปิดรับสมัครถึง 21 กันยายน 2563

อบรมออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร หัวข้อ”สนุกกับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding และ Scratch” เปิดรับสมัครถึง 21 กันยายน 2563

อบรมออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร หัวข้อ"สนุกกับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding และ Scratch" เปิดรับสมัครถึง 21 กันยายน 2563

2708
0
อบรมออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร หัวข้อ
อบรมออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร หัวข้อ"สนุกกับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding และ Scratch" เปิดรับสมัครถึง 21 กันยายน 2563

อบรมออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร หัวข้อ”สนุกกับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding และ Scratch” เปิดรับสมัครถึง 21 กันยายน 2563

อบรมออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร หัวข้อ"สนุกกับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding และ Scratch" เปิดรับสมัครถึง 21 กันยายน 2563
อบรมออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร หัวข้อ”สนุกกับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding และ Scratch” เปิดรับสมัครถึง 21 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคุณครูที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี นานมีบุ๊คส์ได้จัดการอบรมออนไลน์ หลักสูตร สนุกกับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding และ Scratch

โดยผู้ที่เข้าอบรมต่อเนื่อง 3 หัวข้อจะได้รับใบประกาศนียบัตร

หัวข้อ “สร้างความเข้าใจเรื่องของ Coding และ Step การเรียน Coding ที่ถูกต้องในรูปแบบ Unplugged Coding”
วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. 
วิทยากร รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

หัวข้อ “Unplugged Coding วิทยาการคำนวณ สนุกได้ด้วยพาวเวอร์พอยท์และ MakeCode”
วันเสาร์ ที่ 3 ตุลามคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น.
วิทยากร ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

หัวข้อ “Coding ระดับเริ่มต้นด้วย Scratch”
วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม เวลา 14.00 – 16.00 น.
วิทยากร รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

หมายเหตุ: ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน เปิดรับสมัครถึง 21 กันยายน 2563

สมัครเข้าอบรมที่นี่

สนใจสอบถามเพิ่มเติม Line @nmbteacher ดูน้อยลง

ขอบคุณที่มา : Facebook Supoet Srinutapong

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here