หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ อบรมออนไลน์ฟรี โครงการผู้นำแห่งอนาคต โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

อบรมออนไลน์ฟรี โครงการผู้นำแห่งอนาคต โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

2904
0
อบรมออนไลน์ฟรี โครงการผู้นำแห่งอนาคต โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
อบรมออนไลน์ฟรี โครงการผู้นำแห่งอนาคต โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

อบรมออนไลน์ฟรี โครงการผู้นำแห่งอนาคต โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

อบรมออนไลน์ฟรี 2 ชุดหลักสูตร ‘ก่อการสังคม’ และ ‘หลักสูตรก่อการครู’ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้หลายคนต้องกลับมาตั้งหลักกับวิถีชีวิต และการทำงาน การที่เราไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้ อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะชวนตัวเองตกตะกอนความคิด วางแผนชีวิตและการทำงานเพื่อไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงวงกว้าง หลักสูตรก่อการสังคม อาจเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหรือผู้นำวางแผนรับมือ กับการทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ความสุขร่วม ด้วยแนวคิดการนำร่วมบนวิถีสุขภาวะทางปัญญา

โครงการผู้นำแห่งอนาคต โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์

อบรมออนไลน์ฟรี โครงการผู้นำแห่งอนาคต โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
อบรมออนไลน์ฟรี โครงการผู้นำแห่งอนาคต โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 6

ในสถานการณ์โควิด 19 โครงการผู้นำแห่งอนาคต ขอเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะชวนคุณพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ในการเรียนรู้แนวคิด วิธีการทำงานและการสร้างการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเติบโตภายใน สร้างสุขภาวะทางปัญญาที่จะนำไปสู่ความสุขร่วมของคนในสังคม

เรียนรู้ฟรี มากกว่า 15 รายวิชา ภายใน 3 เดือนเท่านั้น
เริ่มเรียนได้เลยที่: https://lsed.tu.ac.th/lsed-gennext

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

อบรมออนไลน์ฟรี 2 ชุดหลักสูตร ‘ก่อการสังคม’ และ ‘หลักสูตรก่อการครู’ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
อบรมออนไลน์ฟรี โครงการผู้นำแห่งอนาคต โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 7
อบรมออนไลน์ฟรี 2 ชุดหลักสูตร ‘ก่อการสังคม’ และ ‘หลักสูตรก่อการครู’ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
อบรมออนไลน์ฟรี โครงการผู้นำแห่งอนาคต โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 8
อบรมออนไลน์ฟรี 2 ชุดหลักสูตร ‘ก่อการสังคม’ และ ‘หลักสูตรก่อการครู’ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
อบรมออนไลน์ฟรี โครงการผู้นำแห่งอนาคต โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 9
อบรมออนไลน์ฟรี 2 ชุดหลักสูตร ‘ก่อการสังคม’ และ ‘หลักสูตรก่อการครู’ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
อบรมออนไลน์ฟรี โครงการผู้นำแห่งอนาคต โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 10

หลักสูตรทั้งสองนี้เหมาะกับใคร ?

1. คนทำงานพัฒนาสังคมและองค์กร ที่กำลังหาแนวทางใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์สังคมและองค์กรมากขึ้น
2. นักวางแผน ที่กำลังหาแนวทางทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องต่อบริบทของสังคม
3. นักพัฒนาชุมชน ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติม เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสุขแก่ชุมชนของท่าน
4. ครูและอาจารย์ทุกระดับชั้น ที่ต้องการเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ผ่านชุมชน
5. นักจิตวิทยา ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจการเชื่อมโยงจากตัวบุคคลสู่ภาคสังคม ในเชิงความสัมพันธ์
6. นักวิจัย ที่ต้องการศึกษาและเข้าถึงกลุ่มคนบางกลุ่ม เพื่อให้เห็นแนวคิด วิถีชีวิต และประโยชน์ที่กลุ่มคนเหล่านั้นได้รับ
7. บุคคลทั่วไป ที่สนใจองค์ความรู้ในการสร้างสังคมสุขภาวะทางปัญญา และการสร้างความสุขจากภายใน

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก Courses Online ในโครงการผู้นำแห่งอนาคต

1. การพัฒนาตนเองจากภายใน เข้าใจแนวคิดกระบวนการนำร่วมและการสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้เห็นถึง ‘วิถี’ และ ‘วิธี’ การสร้างสุขจากภายใน
2. แนวทางการวางแผนสร้างเครือข่าย การทำงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
3. ออกแบบโครงสร้างการทำงาน เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้และขับเคลื่อนงานภายในองค์กร
4. เรียนรู้การทำแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน และบริบทขององค์กร
5. การสร้างกลยุทธ์ขององค์กรในแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสู่การต่อยอดและสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

หมายเหตุ

1. โครงการผู้นำแห่งอนาคต เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี!! ทุกรายวิชา: https://lsed.tu.ac.th/lsed-gennext
2. รายวิชาที่มีสัญญาลักษณ์ COMING SOON ยังไม่มีการเปิดเรียน เป็นบทเรียนในอนาคต
3. เริ่มเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563
4. เริ่มลงทะเบียนเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 20 มิถุนายน 2563
5. เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับใบ Certificate หลังจากเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
6.คอร์สเรียนจะปรากฏบนหน้า My Courses ภายใน 1-3 วันทำการหลังจาก Enroll เข้าบทเรียน
7. ขั้นตอนการ Register เพื่อรับรหัสศิษย์ธรรมศาสตร์ : https://bit.ly/2UY2zXj
8. ขั้นตอนการ Enroll เพื่อเข้าเรียน: https://bit.ly/39Q3Fbv

บทความก่อนหน้านี้แนะนำ 16 หลักสูตร อบรมออนไลน์ Thinking Skills “หมากล้อมออนไลน์ ดีไซน์ชีวิต”เรียนฟรี! กับมืออาชีพที่ PIM MOOC
บทความถัดไปสสวท. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่