หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ห้ามพลาด งานสัมมนาออนไลน์ COVID-19 กับ วิทยาการคำนวณ โดยคู่แฝดแห่งปี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ และรศ.ยืน ภู่วรวรรณ 25 พ.ค....

ห้ามพลาด งานสัมมนาออนไลน์ COVID-19 กับ วิทยาการคำนวณ โดยคู่แฝดแห่งปี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ และรศ.ยืน ภู่วรวรรณ 25 พ.ค. 63 นี้

ห้ามพลาด งานสัมมนาออนไลน์ COVID-19 กับ วิทยาการคำนวณ โดยคู่แฝดแห่งปี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ และรศ.ยืน ภู่วรวรรณ 25 พ.ค. 63 นี้

6
0
ห้ามพลาด งานสัมมนาออนไลน์ COVID-19 กับ วิทยาการคำนวณ โดยคู่แฝดแห่งปี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ และรศ.ยืน ภู่วรวรรณ 25 พ.ค. 63 นี้
ห้ามพลาด งานสัมมนาออนไลน์ COVID-19 กับ วิทยาการคำนวณ โดยคู่แฝดแห่งปี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ และรศ.ยืน ภู่วรวรรณ 25 พ.ค. 63 นี้

ห้ามพลาด งานสัมมนาออนไลน์ COVID-19 กับ วิทยาการคำนวณ โดยคู่แฝดแห่งปี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ และรศ.ยืน ภู่วรวรรณ 25 พ.ค. 63 นี้ โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก

ห้ามพลาด งานสัมมนาออนไลน์ COVID-19 กับ วิทยาการคำนวณ โดยคู่แฝดแห่งปี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ และรศ.ยืน ภู่วรวรรณ 25 พ.ค. 63 นี้
ห้ามพลาด งานสัมมนาออนไลน์ COVID-19 กับ วิทยาการคำนวณ โดยคู่แฝดแห่งปี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ และรศ.ยืน ภู่วรวรรณ 25 พ.ค. 63 นี้

โควิด-19 การสัมมนาออนไลน์ ในวันจันทร์นี้ จากคู่แฝดแห่งปี ทุกคนรู้จัก โควิด-19 และจะรู้จักยิ่งขึ้น ว่า เราเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณ คอมพิวเตอร์ มีประโยชน์มหาศาล กับวงการแพทย์ ในการต่อสู้กับโรคระบาด การระบาดของโควิด-19 ใช้คณิตศาสตร์มาคำนวณ พยากรณ์ ควบคุมการระบาดได้อย่างมีเหตุผล เราได้เรียนนับเลขกันทุกวัน จะได้รู้ในรายละเอียด จากการบรรยายครั้งนี้

เป็นการบรรยายรวมศาสตร์วิชา แพทย์ศาสตร์ ระบาดวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ต้องอาศัยคนสองคนมารวมกัน หาโอกาสที่ได้ฟังบรรยายพร้อมกัน 2 คนแบบนี้ ยากนะครับ เชิญติดตามฟังและซักถาม ในการสัมมนาครั้งนี้ Webinar ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 12.00 น ถึง 13.00 น ฟรีครับ ติดตามได้จาก QR Code หรือ คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here