หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ หลักสูตรการพัฒนาครู สพป.สระแก้ว เขต 2 หลายหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% พิมพ์เกียรติบัตรได้ทันทีไม่ต้องรออนุมัติหรือรออีเมล

หลักสูตรการพัฒนาครู สพป.สระแก้ว เขต 2 หลายหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% พิมพ์เกียรติบัตรได้ทันทีไม่ต้องรออนุมัติหรือรออีเมล

หลักสูตรการพัฒนาครู สพป.สระแก้ว เขต 2 หลายหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% พิมพ์เกียรติบัตรได้ทันทีไม่ต้องรออนุมัติหรือรออีเมล

2518
0
หลักสูตรการพัฒนาครู สพป.สระแก้ว เขต 2 หลายหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% พิมพ์เกียรติบัตรได้ทันทีไม่ต้องรออนุมัติหรือรออีเมล
หลักสูตรการพัฒนาครู สพป.สระแก้ว เขต 2 หลายหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% พิมพ์เกียรติบัตรได้ทันทีไม่ต้องรออนุมัติหรือรออีเมล

หลักสูตรการพัฒนาครู สพป.สระแก้ว เขต 2 หลายหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% พิมพ์เกียรติบัตรได้ทันทีไม่ต้องรออนุมัติหรือรออีเมล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล
  2. เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีให้เป็นแหล่งเรียนรู้  เชื่อมโยงกิจกรรมเกิดการแบ่งปันทรัพยากรสื่อการเรียนรู้  ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของหน่วยงานภาคกิจสู่สาธารณะ
  4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  ภายใต้แนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล”
  5. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  Knowledge  Management  นำสู่แนวทางการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อทำให้ความรู้ขององค์กรสู่สาธารณะเกิดการต่อยอดของความรู้และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครู /บุคลากรทางการศึกษา /ประชาชนทั่วไป  (ผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรในหลักสูตรการพัฒนาฯ)

เกณฑ์การจบแต่ละหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

  1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน 
  2. เข้าเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนด
  3. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80% (สอบกี่ครั้งก็ได้ระบบจะนำคะแนนที่ดีที่สุดมาคำนวณเพื่อรับเกียรติบัตร)
  4. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

เข้าเว็บไซต์อบรมคลิกที่นี่

พิมพ์เกียรติบัตรได้ทันทีไม่ต้องรออนุมัติหรือรออีเมล

Download –> คู่มือการใช้งาน 

Video –> การใช้งานระบบ (สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

หลักสูตรการพัฒนาครู สพป.สระแก้ว เขต 2 หลายหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% พิมพ์เกียรติบัตรได้ทันทีไม่ต้องรออนุมัติหรือรออีเมล
หลักสูตรการพัฒนาครู สพป.สระแก้ว เขต 2 หลายหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% พิมพ์เกียรติบัตรได้ทันทีไม่ต้องรออนุมัติหรือรออีเมล
บทความก่อนหน้านี้อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมในเวทีโลก ปี 2019 ไทยขึ้นอันดับที่ 40 ตามการจัดอันดับของ Bloomberg
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4ส ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา “อนุชนคนดี” และ “ฅุรุชนคนดี” โดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here