หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ สสวท.เปิดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รุ่น 2 รับสมัคร วันนี้ – 12 มกราคม 2565

สสวท.เปิดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รุ่น 2 รับสมัคร วันนี้ – 12 มกราคม 2565

488
0
สสวท.เปิดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รับสมัคร วันนี้ – 12 มกราคม 2565
สสวท.เปิดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รับสมัคร วันนี้ – 12 มกราคม 2565

สสวท.เปิดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รุ่น 2 รับสมัคร วันนี้ – 12 มกราคม 2565

การอบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รุ่นที่ 2 มาแล้ว สสวท. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 28, 29 มีนาคม และ 1 เมษายน 2565 ผ่านทางโปรแกรม ZOOM และ ได้รับเกียรติบัตรจาก สสวท.

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเข้ารับการอบรม

  1. เป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนละ 2 คน
  2. หลังจากผ่านการอบรม โรงเรียนนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบไปใช้ในโรงเรียน
  3. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมการอบรม ไม่น้อยกว่า 80% มีผลการทดสอบไม่ต่ำกว่า 70% และส่งงานตามข้อกำหนดของการอบรม ไม่น้อยกว่า 80%

การสมัครเข้ารับการอบรม

  1. ส่งแบบตอบรับและเอกสารประกอบการสมัคร ทั้ง 2 ช่องทาง ดังนี้
  2. กรอกแบบตอบรับทาง Google Form
  3. ส่งแบบตอบรับการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) และการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว ทาง email: essipst@gmail.com

รับสมัคร วันนี้ – 12 มกราคม 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รุ่น 2
สสวท.เปิดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รับสมัคร วันนี้ – 12 มกราคม 2565

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://globethailand.ipst.ac.th/news_detail.php?nv=104

บทความก่อนหน้านี้กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันลอยกระทง ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กศน.อำเภออุทัย
บทความถัดไปกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันลอยกระทงประเพณีไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่