หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ สสวท. เปิดอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เปิดรับสมัครและอบรม 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564

สสวท. เปิดอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เปิดรับสมัครและอบรม 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564

สสวท. เปิดอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เปิดรับสมัครและอบรม 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564

2601
0
สสวท. เปิดอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เปิดรับสมัครและอบรม 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564
สสวท. เปิดอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เปิดรับสมัครและอบรม 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564

สสวท. เปิดอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เปิดรับสมัครและอบรม 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564

สสวท. เปิดอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เปิดรับสมัครและอบรม 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564

ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมครูออนไลน์

– สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 1
– สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัครและอบรม 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงผู้ใช้และบริบทที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตจริงในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นได้

โครงสร้างรายหลักสูตร

ประกอบไปด้วย 3 ส่วน
– ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
– ส่วนที่ 2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
– ส่วนที่ 3 ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้านในแต่ละส่วน ประกอบไปด้วย 1) เนื้อหา และแบบฝึกหัด2) ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้3) แบบทดสอบ4) สื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้เรียนดำเนินการให้ครบทั้ง 4 ส่วนประกอบ

เกณฑ์การผ่านการอบรม

เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 80% ขึ้นไปถึงได้รับวุฒิบัตรในการอบรม
หมายเหตุ หลักสูตรมีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรจาก กคศ. หากได้รับอนุมัติแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

การสมัครเข้าอบรม

เปิดรับสมัครและอบรม 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564 ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสมัครเข้าอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสาขาเทคโนโลยี Facebook : https://www.facebook.com/dtthailand
Website : http://designtechnology.ipst.ac.th/
โทรศัพท์ : 023924021 ต่อ 3504

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี!! รายงาน SAR ปีการศึกษา 2563 ไฟล์ word แก้ไขได้ เครดิตเพจ Kru Prem – ครูเปรม
บทความถัดไปTK Park ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังงานด้านการศึกษา TK Forum 2021 วันที่ 8 เมษายน 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่