หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “ห้องเรียนสีเขียว” (3หลักสูตร) 26-30 มิถุนายน 2563

เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “ห้องเรียนสีเขียว” (3หลักสูตร) 26-30 มิถุนายน 2563

สพฐ.และกฟผ.เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ "ห้องเรียนสีเขียว" (3หลักสูตร) 26-30 มิถุนายน 2563

384
0
เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์
เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ "ห้องเรียนสีเขียว" (3หลักสูตร) 26-30 มิถุนายน 2563

เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “ห้องเรียนสีเขียว” (3หลักสูตร) 26-30 มิถุนายน 2563

สพฐ.และกฟผ.เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ "ห้องเรียนสีเขียว" (3หลักสูตร) 26-30 มิถุนายน 2563
สพฐ.และกฟผ.เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “ห้องเรียนสีเขียว” (3หลักสูตร) 26-30 มิถุนายน 2563

โรงเรียนสีเขียว

1.แนะนำโรงเรียนสีเขียว 
https://drive.google.com/…/1mt7os_KxE_Hngkndk8O-LsTx6KutnIG8
2.ลงทะเบียนอบรม
https://docs.google.com/…/1o94Uo6A23U0eCNyGMSA2-r0gP2-…/edit
3. 7 ประเด็นโรงเรียนสีเขียว
https://drive.google.com/…/1gNgbUA5djrlyd_VG1_s7bQQgU_V0x5Nw
4.แบบทดสอบ (ก่อน)
https://forms.gle/Lpz11Fo39Maz6VSJ8
5.แบบทดสอบ(หลัง)
https://forms.gle/HmwR3HLG3mxt6Ciq5

อาคารเบอร์ 5

1.ลงทะเบียน
https://forms.gle/2avr1iYaLaeKz1g96
2.แนะนำอาคารเบอร์ 5
https://drive.google.com/…/1VNrz3QAG-nKF35bTX7k7PITXTMTyu6eg
3. แนวทางอาคารเบอร์ 5
https://drive.google.com/…/1q3C11GCqX96YhMNT4DuQ3rzbp…/view…
4.แบบทดสอบ (ก่อน)
https://forms.gle/pg2Vinf6o1E4P59x9
5.แบบทดสอบ(หลัง)
https://forms.gle/MY5CTsGivZpZDBJ98

โรงเรียนคาร์บอนต่ำและคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

1.แนะนำโรงเรียนคาร์บอนต่ำและคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน
https://drive.google.com/…/1lIP2d3CFZ0hPz-c6BfVFKvdmAH90zc57
2.แบบทดสอบ (ก่อน)
https://forms.gle/SiJZenQKDfUgUEYu6
3.แบบทดสอบ(หลัง)
https://forms.gle/octKcrPP7LdoDQeUA

ดูรายละเอียดหลักสูตรอบรม

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/glr.egat/posts/2518638858447990

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here