หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตร  9 Active Learning : ดร.เชาวฤทธิ์จงเกษกรณ์ และคณะ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” วันที่ 10 กันยายน...

ลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตร  9 Active Learning : ดร.เชาวฤทธิ์จงเกษกรณ์ และคณะ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” วันที่ 10 กันยายน 2564

295
0
ลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตร  9 Active Learning : ดร.เชาวฤทธิ์จงเกษกรณ์ และคณะ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” วันที่ 10 กันยายน 2564
ลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตร  9 Active Learning : ดร.เชาวฤทธิ์จงเกษกรณ์ และคณะ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” วันที่ 10 กันยายน 2564

ลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตร  9 Active Learning : ดร.เชาวฤทธิ์จงเกษกรณ์ และคณะ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” วันที่ 10 กันยายน 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจ้นทรเกษม” กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรที่ 9 Active Learning : ดร.เชาวฤทธิ์จงเกษกรณ์ และคณะ วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น.

คำชี้แจง
 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครู
      และบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”
      หลักสูตร “Active Learning

  2.  แบบสอบถามมี 3 ส่วน ดังนี้
       ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
       ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร “Active Learning
       ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ลิงก์อบรม หลักสูตรที่ 9 Active Learning : ดร.เชาวฤทธิ์จงเกษกรณ์ และคณะ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น.

คลิกทำแบบสอบถามที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้รับสมัครจำนวนจำกัด!! กสศ.ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค จำนวนจำกัด 70 คน/รอบ จำนวน 2 รอบ เท่านั้น!
บทความถัดไปดาวน์โหลดได้แล้ว!! เกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2564 (เฟสสอง)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่